Louise Hallin om trots

Trots kan vara jobbigt och det är inte alltid helt enkelt att veta hur man ska agera när det inträffar. Trotsåldrar inträffar dessutom under barnets alla åldrar och hela tiden ser lösningen annorlunda ut. I denna film ger psykoterapeuten Louise Hallin råd till föräldrar om trots.