Självkänsla

För att barn ska respektera dig som förälder så behöver barnet ha en hög självkänsla.